a2z Chennai > Religious > Navagraha Temples

Navagraha Gayathri


Navagraha GayathriSooriyan
Asvath vajaaya vithmahe pathma hasthaaya theemahi
thanna sooriya prasodhayaadh


Guru
Angeerasaaya vithmahe saraasaryaaya theemahi
thanna guru prasodhayaadh


Sani
Pangu padhaaya vithmahe sorriya puthraay theemahi
thanna mandha prasodhayaadh


Budhan
Aathreyaaya vithmahe indhu puthraaya theemahi
thanna putha prasodhayaadh


Sevvaai
Angaarahaay vithmahe poomi palaaya theemahi
thanna kuja prasodhayaadh


Chandran
Nisaaharaaya vithmahe kalaanaadhaaya theemahi
thanna ssanthra prasodhayaadh


Kedhu
Sithra vamaya vithmahe sarvaroobaya theemahi
thanna kethu prasodhayaadh


Sukran
Rajadhabaaya vithmahe guru sudhaya theemahi
thanna sukra prasodhayaadh


Raahu
Suhathandhaaya vithmahe vukraroobaya theemahi
thanna rahu prasodhayaadh